Szeptember 21-én 9-16 óráig a Halász Gedeon Eseményközpont ad otthont annak a műhelymunkának, melyen a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola 20 társintézményéből 2-2 vezetőségi tag vesz részt.

Rövid köszöntők után a delegációk bemutatják intézményüket és a benne zajló munkát is.
Délután csoportmunka segítségével valósítjuk meg  rendezvényünk fő célját: a további együttműködés fő irányvonalának kijelölését, a további közös lehetőségek feltérképezését. Egyúttal sor kerül azon réztáblák átadására is, melyek kihelyezésével társintézményeink kifejezhetik a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolához tartozásukat.